Koruvuokraamon yleiset sopimusehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan korujen vuokraamisesta tehtäviin sopimuksiin Koruvuokraamon ja vuokraajan välillä.

2. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Koruvuokraamon ja vuokraajan sopima koru sellaisena ja niillä ehdoilla kuin Koruvuokraamo on antamassaan  markkinointimateriaalissa yksilöinyt.

Koruvuokraamo pyrkii antamaan mahdollisimman realistisen kuvan vuokran kohteena olevista koruista. Kaikki vuokrattavat korut ovat käytettyjä ja melko iäkkäitä ja vuokraaja on tietoinen siitä, että koruissa on jonkin verran normaalia kulumaa ja mahdollisesti kaiverruksia. Jos kaiverrukset tai korun kunto katsotaan merkittäväksi asiaksi, on siitä maininta tuotekuvauksessa. On mahdollista, että valokuvan ja alkuperäisen korun välillä on vähäisiä väri- tms. poikkeamia. Tällaiset vähäiset erot ja normaali kuluminen eivät oikeuta vuokraajaa esittämään vaatimuksia Koruvuokraamoa kohtaan.

3. Vuokra-aika, korujen luovuttaminen sekä toimittaminen

Vuokra-aika on viikko ja se alkaa päivästä, jolloin vuokraaja noutaa korun sovitusta paikasta. Noutopäivä on normaalisti torstai, muista ajankohdista voidaan sopia. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin vuokraaja palauttaa korun noutopaikkaan tai sopimuksen mukaan.

Pidemmistä vuokra-ajoista voidaan sopia tapauskohtaisesti. 

Koruvuokraamo ja vuokraaja voivat sopia myös tapauskohtaisesti muusta toimitustavasta. Korut voivat olla sovittaessa nähtävänä, noudettavana ja palautettavana muuallakin pääkaupunkiseudulla. 

4. Korujen varaaminen

Varaus korun vuokraamiseksi on syytä tehdä hyvissä ajoin. Varaus on kuitenkin tehtävä viimeistään kaksi arkipäivää ennen aiottua vuokra-aikaa.

Koruvuokraamo lähettää vuokraajalle kirjallisen vahvistuksen sähköpostitse hyväksytysti tehdystä varauksesta. Varausvahvistuksen yhteydessä  Koruvuokraamo veloittaa vuokraajalta vuokramaksun täysimääräisesti.

5. Varauksen peruuntuminen vuokraajasta johtuvasta syystä

Koruvuokraamo ei peri maksua, jos vuokraus perutaan kaksi päivää ennen vuokrausajan alkamista. Jos vuokraus halutaan perua tämän jälkeen ennen lähettämistä, Koruvuokraamo perii 25% vuokrasta. 

Vuokralleottajan ilmoitus varauksen peruuttamisesta on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti.

6. Varauksen peruuntuminen Koruvuokraamosta johtuvasta syystä

Mikäli varattu koru ei Koruvuokraamon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä (esimerkiksi korun vahingoittumisen vuoksi) olisi vuokra-aikana saatavilla, Koruvuokraamo sitoutuu tarjoamaan vuokralaiselle muita samankaltaisia tai vastaavia koruja, jotka ovat saatavilla. Näistä koruista vuokraaja saa 50%:n alennuksen.

Mikäli vuokraaja ja Koruvuokraamo eivät pääsisi sopimukseen korvaavasta korusta, ja vuokra­sopimus peruuntuu Koruvuokraamosta  johtuvasta syystä, on Koruvuokraamo tällöin velvollinen palauttamaan vuokran täysimääräisesti vuokraajalle. Mikäli vuokrasopimus peruuntuu tai purkautuu Koruvuokraamo ei ole velvollinen suorittamaan mitään muuta korvausta vuokrasopimuksen peruuntumisen johdosta vuokraajalle.

7. Korun katoaminen tai vaurioituminen

Vuokraajalta odotetaan huolellisuutta korun käytössä ja säilytyksessä. Vuokraajalla on oltava voimassa oleva kotivakuutus korulle sattuvan vahingon varalta. Kaikille koruille on määritelty korvaushinta, joka muodostuu vastaavan korun hankintahinnasta (esim.  huutokauppahinta) sekä hankintaan liittyvistä kuluista ja työstä. Korvaushinta ilmoitetaan etukäteen pyynnöstä sekä varausvahvistuksessa. Pienet oikomistyöt teemme itse korvauksetta. Kultaseppää vaativat korjaustyöt (mm. juotostyöt) veloitamme vuokraajalta todellisten kustannusten mukaisesti.